Бүгүн, 14-майда Каракол шаарынын вице-мэри Гульназ Орозованын жетекчилиги менен атайын комиссия, Каракол шаарынын аймагында ачылып жаткан үйдѳгү бала бакчаларынын ээлери менен чогулуш ѳттү. Чогулушта жеке ишкерлер бала бакчаларды ачып жаткан учурда кандай кѳйгѳйлѳргѳ туш болгонун айтышты. Гульназ Орозова тиешелүү кызматтарга баардык жардамды кѳрсѳтүүгѳ чакырып жана үйдө бала бакчаларды ачуу механизмин жөнөкөйлөтүү жагын кѳзѳмѳлгѳ алууну тапшырды.
_______________________________________________________

Сегодня, 14 мая, в городе Каракол под председательством вице-мэра города Гульназ Орозовой состоялось заседание специальной комиссии с владельцами детских садов на дому, которые открываются на территории города Каракол. На собрании владельцы рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись при открытии детских садов. Гульназ Орозова призвала оказать всю необходимую помощь соответствующим службам и поручила взять под контроль вопрос упрощения механизма открытия детских садов на дому.