Авто тетиктерди сатып алуу: JCB 3CX экскаватору, DongFeng цистернасы үчүн


Акыркы мөөнөт:  2 сентября, 2022

  1. Каракол «Водоканал» муниципалдык ишканасы Каракол ш. Түпская 3 (мындан ары — Сатып алуучу) бардык кызыкдар Жеткирүүчүлөрдү төмөнкү товарларды: запастык бөлүктөр: JCB-3CX экскаватору жана DunFen унаасы менен камсыз кылууга конкурстук табыштама берүүгө чакырат.
  2. Кызмат көрсөтүү мөөнөтү келишим түзүлгөн учурдан тартып 2022-жылдын аягына чейин.
  3. Сатып алуу тендердик документациянын талаптарына жооп берген бардык потенциалдуу катышуучулар үчүн ачык жөнөкөй ыкма менен жүргүзүлөт.
  4. Каржылоо булагы(лары): чарбалык эсепке алуу каражаттары.
  5. Катышуучулар 2022-жылдын 2-сентябрында саат 10:00дөн кечиктирбестен конкурстук табыштамаларды https://mail.ru дареги боюнча karakolvodokanal@mail.ru электрондук дарегине керектүү документтерди тиркөө менен электрондук түрдө бериши керек.
  6. Сиздин тендердик табыштамаңыз тендердик табыштамалар ачылган күндөн кийин 5 күндүн ичинде жарактуу болушу керек жана көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганга чейин өзгөртүлүшү же кайра алынышы мүмкүн эмес.
  7. Конкурстук комиссия тарабынан тендердик табыштамаларды ачуу жана протоколду түзүү 2022-жылдын 2-сентябрында саат 14:00дө Каракол ш., көч. Түпская 3.
  8. Тендердик документацияга кошумча маалыматтарды же тактоолорду алуу үчүн Сатып алуучуга электрондук почта (karakolvodokanal@mail.ru) же 0755880078, 0701880079 телефондору аркылуу, тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүнөн кечиктирбестен байланышыңыз.
  9. Сатып алуучу берилген конкурстук табыштаманын коопсуздугуна, бүтүндүгүнө жана купуялуулугуна кепилдик берет жана конкурстук табыштамаларды ачуу үчүн белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин гана анын каралышын камсыз кылат. Бирок, Сатып алуучу өзүнөн көз каранды болбогон жагдайлардан улам келип чыккан кечигүү үчүн жоопкерчилик тартпайт. Эгерде Катышуучу кандайдыр бир маалымат албаса, Сатып алуучу жоопкерчилик тартпайт. Катышуучулар тендердик табыштамага байланыштуу эң актуалдуу маалыматты текшерүү үчүн жоопкерчилик тартат.

Жарыяланган

26.08.2022

Акыркы мөөнөт

02.09.2022

Тиркелген файлдар