Каракол шаардык жолдорду ондоо муниципалдык ишканасы

Уюмдун толук аталышы Толук маалымат Дареги Иштоо графиги
Каракол шаардык жолдорду ондоо муниципалдык ишканасы Ишкананын кызматына шаар ичиндеги жолдорду ондоп-туздоо, аларды  жарактуу абалда кармап козомолдоо камтылган. Шаар ичинде жолдорду ондоп-туздоо иштерин козомолго алуу.Жол кыркаларына светофорлорду орнотуу. Каракол шаары
Кыдыр Аке 105а
03922 33409