ООО «Каракол сут»

ООО «Каракол сут »
Жумабаев Эркин Ишенбекович
Каракол шаары И.Кучукова көч.

Кефир, йогурт, май, катуу сыр, кайра иштетилген сыр, каймак, каймак өндүрүү.

0 507 331 551
0 554 969 699