Покупка ГСМ.


Акыркы мөөнөт:  30 августа, 2022

  1. Каракол «Водоканал» муниципалдык ишканасы Каракол ш. Түпская 3 (мындан ары «Сатып алуучу») бардык кызыкдар Жабдууларды төмөндөгү товарларды берүүгө конкурстук табыштамаларды берүүгө чакырат: Күйүүчү-майлоочу майлар (дизель майы) 40 000 литр, 2 680 000 сом.
  2. Кызмат көрсөтүү мөөнөтү келишим түзүлгөн учурдан тартып 2022-жылдын аягына чейин.
  3. Сатып алуу тендердик документациянын талаптарына жооп берген бардык потенциалдуу катышуучулар үчүн ачык жөнөкөй ыкма менен жүргүзүлөт.
  4. Каржылоо булагы(лары): чарбалык эсепке алуу каражаттары.
  5. Катышуучулар 2022-жылдын 30-августунда саат 10:00дөн кечиктирбестен талап кылынган документтерди тиркөө менен karakolvodokanal@mail.ru электрондук почтасына https://mail.ru дареги боюнча электрондук түрдө конкурстук табыштамаларды бериши керек.
  6. Сиздин тендердик табыштамаңыз Тендердик табыштамалар ачылган күндөн кийин бир күндүн ичинде жарактуу болушу керек жана көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганга чейин өзгөртүлүшү же кайра алынышы мүмкүн эмес.
  7. Конкурстук комиссия тарабынан тендердик табыштамаларды ачуу жана протоколду даярдоо 2022-жылдын 30-августунда саат 14:00дө Каракол ш., көч. Түпская 3.
  8. Кошумча маалымат же тендердик документацияга түшүндүрмө алуу үчүн Сатып алуучуга тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүнөн кечиктирбестен электрондук почта (karakolvodokanal@mail.ru ) аркылуу кайрылуу керек.
  9. Сатып алуучу берилген тендердик табыштаманын коопсуздугуна, бүтүндүгүнө жана купуялуулугуна кепилдик берет жана анын тендердик табыштамаларды ачуу үчүн белгиленген мөөнөттөн кийин гана каралышын камсыздайт. Бирок, Сатып алуучу өзүнөн көз каранды болбогон жагдайлардан улам келип чыккан кечигүү үчүн жоопкерчилик тартпайт. Эгерде Катышуучу кандайдыр бир маалымат албаса, Сатып алуучу жоопкерчилик тартпайт. Катышуучулар тендердик табыштамага байланыштуу эң актуалдуу маалыматты текшерүү үчүн жоопкерчилик тартат.

Жарыяланган

25.08.2022

Акыркы мөөнөт

30.08.2022

Тиркелген файлдар