Шаар башчысы Эрмат Жумаев Жамансариев көчөсүндөгү курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты

Шаар башчысы Эрмат Жумаев Жамансариев көчөсүндөгү курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты