«Керемет Банк-Каракол» АКсынын улук менеджер-кассири


Акыркы мөөнөт:  22 сентября, 2022

Бишкек, ул. Т.Молдо, 40/4

«Керемет Банк» ААК Ысык-Көл областы, «Керемет Банк-Каракол» ААК филиалына кассир менеджери кызматында тажрыйбасы бар адистерди кабыл алат

Талаптар:

Жогорку экономикалык билим
Финансы жана банк секторунда жана накталай түрдө 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы
Компьютердик көндүмдөр — алдыңкы колдонуучу, MS Office (Word, Excel, Outlook)
Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын билүү.
Эл аралык акча которуу системаларын билүү
Банк продуктуларын билүү
Грамматикалык жактан туура сүйлөө
Кыргыз/орус тилдерин билүү

Жоопкерчиликтери:

— бюджетке төлөмдөрдү жана жеке кардарлардан көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу.
— кардарларды тейлөө стандарттарын сактоо.
— алынган кредиттерди төлөөдө банктын жеке жактарынан-кардардан төлөмдөрдү кабыл алуу.
— Банктын ички ченемдик документтерине ылайык Банктын АБСка туура маалыматтарды киргизүү.

Жумуш шарттары:

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык ишке орноштуруу. Кызмат орду: «Керемет Банк – Каракол» ААК филиалы, Ысык-Көл облусу