Суроо-жооптор

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан негизги, улук жана жогорку окуу жайларына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүү боюнча) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын Тизмеси бекитилди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кадрларынын резервине киргизүү үчүн мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кенже административдик кызмат орундары.

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.

Суроо №1

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.

Суроо №2

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.

Суроо №3

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.

Суроо №4

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.

Суроо №5

Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн ченемдик укуктук актылардын көрсөтүлгөн тизмегинен тесттик суроолор киргизилет.